Banatul multietnic

Când vorbim despre Banat, vorbim despre tradiție și multietnicitate.
Crescând alături de copiii care aparțin mai multor grupuri etnice, bănățenii au interiorizat spontan trăsături de tipul toleranței interculturale și respectului față de valorile și tradițiile celuilalt.
Așa a și învățat bănățeanul primele cuvinte într-o limbă străină. Prieteniile care se făceau dincolo de naționalitate, au facilitat și împrumutarea unor obiceiuri legate de sărbători sau a unor practici culinare.
În Banat, mai precis în Timișoara, se găsesc teatre de stat, printre care menționăm teatrul german, maghiar, secţia sârbă a teatrului „Merlin”, reviste literare, edituri, biblioteci publice, uniuni profesioniste de creație. Toate aceste instituții de cultură au făcut ca literatura și cultura să se îmbine și să își continue activitatea până în zilele noastre.

Leave a Comment

Your email address will not be published.